مقام سوم نهمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان - سال 1390

 مقام سوم نهمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان - سال 1390