اکران تابلو تیراژه هارمونی در نمایشگاه بین المللی تهران(woodex 2014)