شهادت امام جعفر صادق (ع)

صادق که اساس دین از او شد معمور بودند ملایک پی امرش مأمور آخر ز جفا، ناصر احکام خدا مسموم شد از ظلم و جفای منصورشهادت ششمین نور از انوار الهی حضرت امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار مذهب شیعه را خدمت شما و همه مسلمین به خصوص شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم.