ولادت امام موسی کاظم (ع)بر عاشقان اهل بیت مبارک باد

مژده‏ اى دل که به ما تاج سرى داد خدا شب ما سوته دلان را سحرى داد خداسجده شکر به جا آر که از رحمت خویش تیر جانسوز دعا را اثرى داد خداشجر طیبه ى گلشن طاها را باز هم ثمر داده و هم برگ و برى داد خداتا که اسلام قوى گردد و الحاد ضعیف صدف بحر ولا را گهرى داد خدااى صبا فاطمه را مژده بده کز ره لطف صادق آل نبى را پسرى داد خداملک از کنگره ى عرش برین مژده دهد که به ما ناجى نیک و سیرى داد خدابهر آزادى ابناء بشر بار دگر به بشر رهبر فریادگرى داد خداتا کند زیر و زبر کاخ ستم را اى دل مژده ‏ى آیت فتح و ظفرى داد خداتا به پرواز در آید به جهان طایر فکر امشب از شوق و شعف بال و پرى داد خداشادمانم من ژولیده که از رحمت خود به من بى هنر امشب هنرى داد خدا