ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح (ع)

مسیح طلوع می کند بر صلیب عشق ارزانی می کند با لبخند اهورایی اششعر می پاشد بر آستانه نگاه مردم خسته مسیح مثل ستاره من هرگز غروب نمی کند