شهادت امام حسن عسکری(ع)

دید گریان نشود روز جزا در محشر هر که گریان به جهان بهر عزای تو بودشهادت امام حسن عسکری را به تمام شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم.