ولادت حضرت امام حسن عسکری (ص)

عاشقا، مستانگى از سر بگير ساقى از ره مى ‏رسد ساغر بگيرمرغ دل را از قفس آزاد كن با پرستوهاى عاشق پر بگيرپر بزن تا كوىِ يارِ مَه لقا جا به بامِ خانه دلبر بگيرگرچو من بشكسته بالى غم مخور با ولاى يار بال و پر بگيرجشن ميلاد امام عسگرى آمده عيدى ز پيغمبر بگير هر چه مى‏ خواهد دلت از يُمن او از يَدِ پر قدرت حيدر بگيرطالب عفوى اگر با يا حسن دامن محبوبه داور بگيرشيعه مى‏ نازد به نام عسگرى يا اباالمهدى امام عسگرى