وفات حضرت معصومه (ص)

یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم چون جنت اعلا، حرم محترم قمبانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی دردانه زهرا و ملائک خدم قماین مژده بس او را که بهشت است جزایش هر کس که زیارت کندش در حرم قم