سالروز اقبال لاهوری

علامه محمد اقبال لاهوری در سال ١٨٧٣ میلادی در شهر سیالکوت ایالت پنجاب هند به دنیا آمد. در لاهور تحصیل کرد و سپس در کمبریج و مونیخ به مطالعه در فلسفه و حقوق پرداخت. سپس به لاهور بازگشت و به وکالت مشغول شد.اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری از گرفتاریها از اعتماد به یونانیها ناشی شده است. تشویق اقبال به بازگشت اسلام به صحنه سیاست و ضدیت با تمدن غرب و رد دستاوردهای فرهنگی و علمی غرب از مسائلی است که مورد توجه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروه‌هایی از اندیشمندان است. وی به سال ١٩٣٨ میلادی بدرود حیات گفت.مثـل آئــیـنہ مشــو محــو جــمال دگــران از دل و دیـــدہ فرو شـــوی خـیــال دگرانآتش از نـــالہ مــرغــان حـرم گیر و بـسوز آشـــیـانــی کہ نـــهادی بہ نـــهال دگراندر جهان بـــال و پــر خویش گشودن آموز کـــہ پـــریــدن نــــتـوان با پـر و بـال دگرانمرد آزادم و آن گــــونــــہ غـــیـورم کـہ مرا مــــی تـــوان کشت بیک جـام زلال دگرانایکہ نــــزدیـــک تــر از جـانی و پنهان ز نگہ هــــجــر تـــو خــوشتـرم آید ز وصال دگران