فرا رسیدن سال نو پیشاپیش مبارک

لحظه ها گذشتند ، بهار این بار با ترنم دلنشین صدای پرندگان امید را در دل دشت ها نهاد، تا تحولی بزرگ آغاز گردد و ما همچون زمین نفس بکشیم و دوباره تلاش کنیم . گروه تیراژه هارمونی ضمن تبریک سال نو ، برای شما عزیزان روزهای پرنشاطی را آرزومند است.