میلاد امام مهدی(عج) بر عاشقانش مبارک باد

                بر چهره پر ز نور مهدی صلوات           **            بر جان و دل صبور مهدی صلوات

                تا امر فرج شود مهيا بفرست            **            بهر فرج و ظهور مهدی صلوات