عید سعید غدیر خم بر همه شیعیان خجسته باد

عید سعید غدیر خم ، سالروز ولایت امیر المومنین بر همه شیعیان خجسته باد...