اربعین حسینی تسلیت باد

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است . . .