امکان استعلام موجودی کالا از طریق پیام کوتاه

کاغذ دیواری ، پارکت لمنیت، استعلام کالا، موجودی کاغذ دیواری