فروش و تبلیغات با نام تجاری باراباس از سوی فروشگاه برخورداری معتبر نمی باشد

>> اطلاعیه <<

فروش و تبلیغات با نام تجاری باراباس از سوی فروشگاه برخورداری معتبر نمی باشد و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش این برند از سوی ایشان را نمی پذیرد. هرگونه سوء استفاده از نام تجاری باراباس پیگرد قانونی در بر خواهد داشت و تعهد ما مشمول نمایندگانی است که دارای لوح نمایندگی یا تاییدیه از سوی شرکت باشند.