تندیس یادبود یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - مرداد ماه 1390

تندیس یادبود یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - مرداد ماه 1390