تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات و مبلمان-بهمن ماه 1389

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات و مبلمان-بهمن ماه 1389