گروه تیراژه هارمونی آرزوی روزهای پرنشاطی را برای شما عزیزان دارد

خدای رحمان نوید سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق بسپارد، تا زمستان با دمیدن خورشید نورانی به فراموشی سپرده شود و سرمست با رقص و پایکوبی این سرود طرب انگیز نوروز را همراه با شکوفه های رنگارنگ برپا نماید. گروه تیراژه هارمونی از لابه لای رنگین کمان های رنگارنگ آرزوی روزهای پرنشاطی را برای شما عزیزان دارد.