اسپانسرینگ

حضور کارشناس ارشد گروه تیراژه هارمونی در برنامه روز از نو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در ادامه مجموعه برنامه های آموزشی گروه تیراژه هارمونی در برنامه روز از نو ، کارشناس ارشد طراحی تیراژه هارمونی به بیان دیدگاه های خود در مورد دکوراسیون می پردازد.  

ادامه مطلب

تیراژه هارمونی در صدا سیما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 کاغذ دیواری ، پارکت ، تیراژه هارمونی در صدا و سیما بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان صدا و سیما به عنوان حامی مالی شبکه دو سیما ، برنامه صبحگاهی روز از نو در کنار طراحی دکوراسیون داخلی با استفاده از محصولات خود ( کاغذ دیواری و پارکت-لمینیت ) در فواصل زمانی مختلف با حضور کارشناسان ارشد خود به معرفی محصولات و تاثیر روانشناختی دکوراسیون مطلوب خواهد پرداخت . این برنامه از تاریخ 92/10/20هر روز بین ساعات 7:15 الی 9:15 صبح میهمان خانه های گرم همه مردم ایران خواهد بود .  

ادامه مطلب

حضور گروه تيراژه هارموني در شبكه 2 سيما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

«رسانه امتداد حواس انسان»   گروه تیراژه هارمونی با نگاه به نظریات برجسته ارتباطی که معتقدا امروزه رسانه های نوین و فضاهای مجازی به قدری تاثیرگذار هستند که رسانه ها را می توان گسترش و امتداد حواس شش گانه بشری دانست، کوشیده با استفاده از فرصت های بدست آمده در دنیایی که مرزهای آن شیشه ای و بصورت دهکده جهانی ظهور پیدا کرده حضور پررنگ تری داشته باشد. تیراژه هارمونی بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان صدا و سیما به عنوان حامی مالی شبکه دو سیما ، برنامه صبحگاهی روز از نو در کنار طراحی دکوراسیون داخلی با استفاده از محصولات خود ( کاغذ دیواری و پارکت-لمینت ) در فواصل زمانی مختلف با حضور کارشناسان ارشد خود به معرفی محصولات و تاثیر روانشناختی دکوراسیون مناسب بر ارتباطات اجتماعی مطلوب تر خواهد پرداخت. این برنامه از تاریخ 92/10/21هر روز بین ساعات 7:15 الی 9:15 صبح میهمان خانه های گرم همه مردم ایران خواهد بود. بخش کوتاهی از برنامه در زیر قابل رویت می باشد:   امید است همواره در کنار هم جاده های موفقیت را بپیماییم. ...و پایان چیزی که هیچگاه وجود ندارد..  

ادامه مطلب