کاغذ دیواری نشیمن

کاغذ دیواری مخصوص اتاق نشیمن

اتاق نشیمن یک خانه محل جمع شدن اعضای خانواده و کانون دوستی و محبت خانوادگی است پس فضا سازی و نوع طراحی و چیدمان آن باید گونه ای باشد که این صمیمیت را بخوبی نشان و انتقال دهد. یکی از مهمترین و اجزای جدا نشدنی دکورخانگی نوع کاغذ دیواری است که برای طراحی از آن استفاده میکنیم.برای این منظور توصیه میشود کاغذ دیواری اتاق نشیمن خود را از انواع طرح دار با رنگ های شاد و روحیه بخش که انتقال دهنده حس صمیمیت و آرامش بخش محیط خانواده باشد انتخاب کنید .طرح های گلدار با رنگ های ملایم مخصوص اتاق نشیمن میباشد که زیبایی خاصی ارایه میدهد.در ایجاد دکور اتاق نشیمن بهتر است یک دیوار را با کاغذ دیواری تصویری بپوشانیم و دیوار های دیگر را با کاغذ دیواری ساده یا طرح های ساده بپوشانیم.

کاغذ دیواری نشیمن

کاغذ دیواری اتاق نشیمن کوچک

اتاق نشیمن کوچک بدلیل محدودیت وسعت میتواند فضا را دلگیر کند پیشنهاد میکنیم برای این اتاق ها از کاغذ دیواری های مدرن با رنگ های روشن استفاده شود زیرا این کاغذ دیواری فضا را بزرگتر از حد معمول نشان میدهد و کمک بسیار در دلباز کردن محیط  خانه میکند.

تناسب کاغذ دیواری با سایر اجزای اتاق نشیمن

برای طراحی دکور این اتاق پیشنهاد میکنیم طوری عمل کنید که دکوراسیون کلی اجزا با کلیه وسایل منزل به گونه ای هماهنگ شود که همخوانی معناداری ایجاد کند و زیبایی را دو چندان کند. سعی کنید کاغذ دیواری اتاق نشیمن با رنگ پارکت لمینت در تضاد نباشد

کاغذ دیواری نشیمن

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

88062

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

89901

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950302

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950304

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950401

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950402

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950403

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950404

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950405

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950604

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950606

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950702

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950704

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

950807

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98101

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98102

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98103

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98104

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98402

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98403

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98404

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98405

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98406

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98501

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98502

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98503

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98504

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98601

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98903

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

98904

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Lv10502

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Lv10503

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Ml17204

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Ml17205

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Mo003

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Mo021

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

Mo023

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6002

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6003

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6004

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6006

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6008

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6009

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6012

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6015

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6017

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6018

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6019

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6020

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6023

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6024

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6025

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6026

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6027

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6029

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6030

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6032

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6033

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6035

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6036

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6038

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6040

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6041

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6042

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6043

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6044

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6045

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6046

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6047

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6056

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6057

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6058

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6060

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6062

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6064

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6065

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6067

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6069

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6070

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6072

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6075

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6076

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6085

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6086

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6088

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6090

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

6092

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید