لوح ها و تندیس ها

لوح تقدیر شرکت در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان - مرداد ماه 1395

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح تقدیر شرکت در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان - مرداد ماه 1395

ادامه مطلب

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1389

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1389

ادامه مطلب

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات و مبلمان-بهمن ماه 1389

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات و مبلمان-بهمن ماه 1389

ادامه مطلب

تندیس یادبود شرکت در هشتمین نمایشگاه دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1388

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تندیس یادبود مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1388

ادامه مطلب