لوح ها و تندیس ها

لوح تقدیر نمایشگاه دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1388

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح تقدیر شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن ، معماری و دکوراسیون داخلی -بهمن ماه 1394

ادامه مطلب

مقام سوم نهمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان - سال 1390

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 مقام سوم نهمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان - سال 1390

ادامه مطلب

لوح تقدیر نمایشگاه سلیمانیه عراق - سال 2011 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح تقدیر نمایشگاه سلیمانیه عراق - سال 2011 

ادامه مطلب

لوح یادبود سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان - تیرماه 1392

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح یادبود سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - تیرماه 1392 

ادامه مطلب

تندیس یادبود یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - مرداد ماه 1390

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تندیس یادبود یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - مرداد ماه 1390

ادامه مطلب

لوح تقدیر شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان-مردادماه 1389

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح تقدیر شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان-مردادماه 1389

ادامه مطلب

لوح تقدیر شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مسکن مشهد-آذر ماه 1388

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح تقدیر شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مسکن و ساخت و ساز و تجهیزات جانبی مشهد-آذر ماه 1388

ادامه مطلب

لوح سپاس شرکت در پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان سنندج - دی ماه 1389

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لوح سپاس شرکت در پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان سنندج - دی ماه 1389

ادامه مطلب