تیراژه هارمونی حامی ورزشکاران

اکران تابلو تیراژه هارمونی در منطقه پل تجریش

تیراژه هارمونی ، اسپانسر پرسپولیس ، فوتبال ، هادی نوروزی ، بیلبورد صدر

اکران تابلو تیراژه هارمونی در منطقه شریعتی - پل صدر

تیراژه هارمونی ، اسپانسر پرسپولیس ، فوتبال ، هادی نوروزی ، بیلبورد صدر

تیراژه هارمونی ، اسپانسر پرسپولیس ، فوتبال ، هادی نوروزی ، بیلبورد صدر