اطلاعیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران