اطلاعیه حضور در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز

زمان : 21 الی 24 آذر ماه 1396

ساعت بازدید: 15 الی 20:30

مکان: تبریز- محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز- سالن امیرکبیر