حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان


شركت هارمونی در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شركت می نماید.محل غرفه هارمونی در سالن 6 غرفه ی 172 و 173 ، می باشد.

از علاقه مندان به صنایع ساختمانی و صنایع زیبایی ساختمان ، دعوت می گردد تا در این نمایشگاه شركت نموده و از غرفه ما دیدن نمایند .نمایشگاه از تاریخ : 1389/05/04 الی 1389/05/07از ساعت 9 الی 16 برای بازدید عموم دایر می باشد.