نمایشگاه صنعت ساختمان 1392

 پیشاپیش مقدم شما عزیزان را در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ، 15-12 تیرماه 1392 گرامی می داریم.

نمایشگاه بین المللی تهران ، سالن مبنا ( خلیج فارس ) ، طبقه همکف ، غرفه تیراژه هارمونی