شب یلدا مبارک

... شب یلدا ، شب عاشقان بی دل ، آکنده از عطر مهربانی ، سرشار از ترنم عشق و لبریز از تبسم آینده را به کلیه دوستان و همکاران گرامی شاد باش می گوییم.