اربعین حسینی را تسلیت می گوییم

پیشاپیش اربعین حسینی را خدمت شما دوستان و همکاران گرامی تسلیت می گوییم.