شهادت امام موسی کاظم بر همگان تسلیت باد

از جهان رفته با قلب خسته / نزد زهرای پهلو شکسته راحت از جور و زنجیر کین شد / خاک غم بر سر مسلمین شدشهادت امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد .