شهادت مولای متقیان تسلیت باد

شهادت مولای متقیان، غریب غریبان ، علی ( ع ) بر تمامی انسان های مظلوم و پاک سیرت تسلیت باد.