ولادت امام رضا (ع)

همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا پر طراوت همه جا شد شب میلاد رضاهمه جا آینه بندان همه جا آینه وار محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضاميلاد باسعادت شمس وشموس، ثامن الحجج، على بن موسى الرضا (ع) بر شما مبارك باد..