عید سعید غدیر خم مبارکباد

به روز غدير خم از مقام لم يزلي به كائنات ندا شد به صوت جليكه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر امام و سرور و مولا عليست علي ، عليعيد كمال دين . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايتامام و سرور و مولا عليست علي ، عليبر شيعيان و پيروان ولايت خجسته باد