آغاز ماه محرم

باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است / کسی در زمین صدای مرا نمی شنود،،فرشته ها ، سخنم را به آسمان ببرید.آغاز ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض می نماییم.