روز دانشجو گرامی باد

دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی من، یعنی ما یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم.روزت مبارک..