روز بزرگداشت سلمان فارسی

هشتم صفر سال ۳۵ هجری، سالروز وفات بزرگ یار ایرانی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، سلمان فارسی است، او همان کسی است که پیامبر او را از اهل ‌بیت خواند و فرمود: «سلمان منّا اهل البیت».