پیشاپیش فرارسیدن نوروز خجسته باد

به نام خدای بهار آفرین
باز عالم و آدم ، خزان و زمستان ، خندان و شتابان به استقبال بهار می روند، تا سرمست و با وجد و نشاط این سرود طرب انگیز نوروز و جشن شکوفه ها را برگزار نمایند.


گروه تیراژه هارمونی ضمن تبریک سال نو ، بهاری شکوهمند را برای شما عزیزان آرزومند است.