وداع با ماه مبارک رمضان

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت    ....        صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت