فرارسیدن اربعین حسینی را بر تمامی شیعیان تسلیت عرض می نماییم