پرسپولیس ، هادی نوروزی را بر بال تیراژه هارمونی به خاطره ها سپرد

گروه تیراژه هارمونی بر خود می بالد که حامی برگزاری بازی یادبود تیم دوستداران هادی نوروزی و تیم هنرمندان بوده است.

دیدار تیم های یاران هادی نوروزی با تیم هنرمندان روز دوشنبه 1394/07/20 در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد که یاران هادی نوروزی موفق شدند با نتیجه 6 بر 4 حریف شان را شکست دهند. در زیر می توانید تصاویری از بازی را مشاهده نمایید.

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری

تیراژه هارمونی ، اسپانسر بازی فوتبال ، فوتبال هنرمندان، پرسپولیس ، کاغذ دیواری