حضور گروه تيراژه هارموني در شبكه 2 سيما

«رسانه امتداد حواس انسان»


  گروه تیراژه هارمونی با نگاه به نظریات برجسته ارتباطی که معتقدا امروزه رسانه های نوین و فضاهای مجازی به قدری تاثیرگذار هستند که رسانه ها را می توان گسترش و امتداد حواس شش گانه بشری دانست، کوشیده با استفاده از فرصت های بدست آمده در دنیایی که مرزهای آن شیشه ای و بصورت دهکده جهانی ظهور پیدا کرده حضور پررنگ تری داشته باشد. تیراژه هارمونی بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان صدا و سیما به عنوان حامی مالی شبکه دو سیما ، برنامه صبحگاهی روز از نو در کنار طراحی دکوراسیون داخلی با استفاده از محصولات خود ( کاغذ دیواری و پارکت-لمینت ) در فواصل زمانی مختلف با حضور کارشناسان ارشد خود به معرفی محصولات و تاثیر روانشناختی دکوراسیون مناسب بر ارتباطات اجتماعی مطلوب تر خواهد پرداخت. این برنامه از تاریخ 92/10/21هر روز بین ساعات 7:15 الی 9:15 صبح میهمان خانه های گرم همه مردم ایران خواهد بود. بخش کوتاهی از برنامه در زیر قابل رویت می باشد:   امید است همواره در کنار هم جاده های موفقیت را بپیماییم. ...و پایان چیزی که هیچگاه وجود ندارد..