سری دوم اهدای جوایز فروش

گروه تیراژه هارمونی در سال 1394 با رویکرد جلب رضایت عاملیت های خود در سراسر ایران ، کوشیده با تدوین برنامه فروش ویژه منطبق با جدول جوایز ، انگیزه دو چندانی را در فروش کاغذ دیواری و پارکت لمینت باراباس بوجود آورد. طبق جدول در نظر گرفته شده ، جوایز بر اساس میزان فروش همکاران در پایان هر دو ماه محاسبه می گردد.
در تصویر زیر بخشی از اهدای جوایز را مشاهده می نمایید.

تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت ، جوایز فروش ماهانه ،