آماده سازی دیوارها برای نصب کاغذ دیواری

اقدامات لازم برای نصب کاغذ دیواری

نخستین کار برنامه ریزی برای تطبیق نقش ها، جور کردن و به هم انداختن نقوش کاغذ دیواری است یا بهتر بگوییم برنامه ریزی در این مورد که عدم انطباق در کدام نقطه از دیوارکمتر به چشم می آید. بروز خطای عدم انطباق نقوش کاغذ دیواری، اجتناب ناپذیر است چرا که وقتی به آخرین تکه کاغذ دیواری می رسیم، اغلب مجبور می شویم آن را تا سر اولین تکه کاغذ دیواری کوتاه کنیم. برای اینکه تاثیر این خطا به حداقل برسد، همیشه کار را از جایی که دید کمتری دارد، شروع کنید.

برای نمونه از زاویه دیوار و یا کنار در یا پنجره یعنی جایی که نقش ناجور، امتداد کوتاه تری _حتی تنها چندین سانتیمتر _از ارتفاع دیوار را می پوشاند. اینک آماده هستید که اولین تکه رابچسبانید. اولین تکه بیشترین اهمیت را دارد زیرا با نصف آن، تکلیف تکه های بعدی تعیین می شود. اگر تکه ی اول کاملا عمودی قرار نگیرد، باقی تکه ها از تراز خارج خواهند شد و خطای اولیه بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد. برای ایجاد یک استای واقعا عمودی (شاغولی) از شاغولی یا از تراز استفاده کنید.

آماده سازی دیوارها برای نصب کاغذ دیواری

روی دیوار به اندازه پهنای کاغذ دیواری از نقطه شروع دور شوید یا 12 میلی متر به عقب برگردید و امتداد شاغول را تعیین کنید و علامت بزنید. اولین تکه کاغذ دیواری از اولین شاغول شروع می شود. اگر نقطه ی شروع، زاویه دیوار است، کاغذ دیواری را کنج دیوار اطراف آن، خوب فشار دهید. دو تکه اول کاغذ دیواری را به گونه ای بچینید که نقش روی آن ها با هم مطابقت داشته باشد. هر تکه باید چند سانتی متر بلندتر از ارتفاع دیوار باشد.

می توانید از سایت کاغذ دیواری برای دیدن طرح های گوناگون استفاده کنید .

نحوه نصب کاغذ دیواری را نیز میتوانید در سایت ما به خوبی فرا بگیرید

علاوه بر این مقالات کارشناسان تیراژه هارمونی یرای انجام کلی مراحل خرید کاغذ دیواری با شما خواهند بود.

شرکت تیراٰژه هارمونی مفتخر است که زیبا ترین و ماندگار ترین طرح ها را در زمینه اجرا و  فروش پارکت لمینت و کاغذ دیواری  ارائه دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید