بابت حضور گرم شما عزیزان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان سپاسگذاریم

قدردانی از دوست داران تیراژه هارمونی

از اینکه در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با حضور پرشورتان باعث رونق بخشیدن و شادی جمع ما شدید، مراتب سپاس و قدردانی تمامی پرسنل را از شما به عمل می آوریم.
امیدواریم لحظه های زندگی تان به مانند پرواز پروانه های دشت های بهاری رنگارنگ و پرنشاط باشد.
... و پایان؛ چیزی که هیچگاه وجود ندارد..

نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی ، کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، نمایشگاه بین المللی تهران

امید است که در نمایشگاه های آتی میزبان حضور پر برکت شما عزیزان باشیم..

روابط عمومی تیراژه هارمونی