رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

ای آسمان بگرد و دل از غصه چاک کن خود را نهان چو جسم پیمبر به خاک کندستی برون ز خاک کن ای ختم انبیا اشک غم حسین و حسن را تو پاک کن شهادت امام حسن مجتبی(ع) روزه بود و افطار ز آب آتشین کرد داغ ماتم او عالمی غمین کردریخت دل خون شده اندر برش شاهد خون های دلش خواهرششهادت کریم آل طاها تسلیت باد.