فرا رسیدن اربعین حسینی را به عاشقان خاندان امامت تسلیت عرض می نماییم

بار بگشایید اینجا کربلاست            آب و خاکش با دل و جان آشناست
اربعین است اربعین کربلاست        هر طرف غوغایی از غم ها به پاست