ولادت امام حسین (ع) مبارک و خجسته باد

سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت "امام حسین (ع) " مبارک و خجسته باد..