قهرمانی تیم فوتسال هارمونی


هارمونی در زمینه ورزش هم فعال بوده و سعی در پیشرفت در این عرصه را نیز همانند پیشرفت در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی دارد.

قهرمانی تیم فوتسال هارمونی در مسابقات جام رمضان شمیرانات را به شما تبریک می گوییم.

 فوتسال، تیراژه هارمونی، قهرمانی

فوتسال، تیراژه هارمونی، قهرمانی