کاغذ دیواری آبرنگی

نقش کاغذ دیواری آبرنگی در دکوراسیون منزل

مشغله ها و درگیری های زندگی شهری باعث شده که بیشتر ما به دنبال محیط های آرامش بخش و بخصوص طبیعت روی بیاوریم. از آنجایکه زندگی شلوغ شهری همیشه فرصت رفتن به طبیعت را به ما نمی دهد، می توانیم این طبیعت را خودمان به خانه بیاوریم . امروزه با توجه به تنوع بسیار بالای کاغذ دیواری ها این امکان بسیار راحت تر فراهم شده است. بخصوص اینکه جدیدا کاغذ دیواری های آبرنگی با طرح های بسیار متنوع وارد بازار شده اند و کاغذ دیواری آبرنگی به طور کلی می تواند حس و حال خانه ما را تغییر دهد .

 کاغذ دیواری آبرنگی

ویژگی های کاغذ دیواری آبرنگی

کاغذ دیواری های آبرنگی با داشتن طرح هایی مثل گل های طبیعی یا طبیعت حس تازگی را روی دیوارهای منزل ما به وجود می آورند . کاغذ دیواری آبرنگی با داشتن طرح های گل های ملایم محیط ما را تبدیل به یک فضای رویایی می کند . استفاده از کاغذ دیواری های آبرنگی در کنار کاغذ دیواری های ساده دیوار را به شکل زیبایی جلوه می بخشد . در واقع چون کاغذ دیواری آبرنگی دارای طرح های شلوغ می باشند ترکیب آنها با کاغذ دیواری های ساده بسیار تاثیر گذار می شود.

AT22901

AT22905

AT22911

AT22913

AT22915

AT22921

AT22922

AT22923

AT22925

AT22941

AT22942

AT22943

AT22944

AT22945

AT22946

AT22947

AT22948

AT22949

AT22955

AT22956

AT22963

JW3781

JW3782

JW3783

JW3811

JW3812

JW3813

JW3814

JW3816

JW3817

JW3818

JW3819

JW3821

JW3822

JW3823

JW3824

JW3831

JW3832

JW3833

JW3834

JW3835

JW3836

JW3837

JW3851

JW3852

JW3853

JW3856

JW3858

JW3863

JW3870

JW3871

JW3872

JW3873

JW3874

JW3875

JW3876

JW3878

JW3879

JW3880

JW3882

JW3883

JW3885

JW3887

JW3888

JW3889

JW3891

JW3892

JW3893

JW3894

JW3895

JW3896

JW3911

JW3912

JW3913

JW3921

JW3922

JW3923

JW3924

JW3927

JW3951

JW3964

JW3966

JW3968

JW3971