ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان

هنوز می آید نوای کربلایی ات از عمق میدان، ای آفتاب غروب کرده در ظهر عاشورا!هنوز می آید غریو فریادت از بلندای آسمان، فریادی که دژخیمان کوفی را به مبارزه می خواست و نهیبش،رشته جانشان را از هم می گسیخت. جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ ؛ که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و دری به خانه خورشید بگشایند. ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک باد...